𝐒𝐩𝐚𝐚đĢ đ¯đ¨đ¨đĢ 𝐝𝐞 𝐚đĨđĨ𝐞đĢ𝐡𝐨𝐨𝐠đŦ𝐭𝐞 𝐤𝐨đĢ𝐭đĸ𝐧𝐠 𝐨𝐩 𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐠đŖ𝐞 𝐄𝐟𝐭𝐞đĨđĸ𝐧𝐠!

𝐒𝐩𝐚𝐚đĢ đ¯đ¨đ¨đĢ 𝐝𝐞 𝐚đĨđĨ𝐞đĢ𝐡𝐨𝐨𝐠đŦ𝐭𝐞 𝐤𝐨đĢ𝐭đĸ𝐧𝐠 𝐨𝐩 𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐠đŖ𝐞 𝐄𝐟𝐭𝐞đĨđĸ𝐧𝐠!

Beleef betoverende momenten met het hele gezin. 🎠đŸŽĸ

Zo werkt het:
🎠 Sparen kan t/m 5 maart 2023.

🎠 Bij elke â‚Ŧ 5 aan boodschappen ontvang je een zegel, en bij vier zegels heb je al een volle kaart.

🎠 Heb je Mijn Albert Heijn Premium? Dan spaar je zelfs twee keer zo snel!​

🎠 Verzilveren van volle spaarkaarten kan in onze winkel t/m 11 juni 2023. Let op! Dit kan niet bij de kassa van de Efteling.

📲 Sparen kan ook heel makkelijk digitaal in de AH app. Als jij uiterlijk 11 juni 2023 je digitale Efteling-spaarkaart verzilvert, dan maak je automatisch kans op ÊÊn van de sprookjesachtige Efteling prijzen!

🎁 De hoofdprijs is een 3-daags verblijf in Efteling Bosrijk voor 6 personen t.w.v. â‚Ŧ 1.605,-